ОБЩА ХИРУРГИЯ

Това е науката, която лекува систематични и локални проблеми в организма чрез хирургични методи. Тя работи в сътрудничество с много дисциплини поради наличието  на много болести, с които се занимава.

По-голямата част от  заболяванията на общата  хирургия  представляват различни видове ракови случаи. Първото лечение на много ракови  случаи все още се извършва хирургично.

Травматологията е друга област обвързана с  общата хирургия. При многоорганни наланявания тя сътрудничи и се координира с хирургичните клонове.

В днешно време под „обща хирургия“ се подразбира: хирургии на  щитовидната жлеза, на гърдата,  на хранопровода,  на стомаха, на тънки и дебели черва, хирургии на заболявания на седалището (хемороиди, фисури ..), хирургии на  черен черен дроб, панкреас, жлъчен мехур и жлъчен тракт,  хирургии на хернии.  

Друго заболяване в днешне време е затлъстяването. Затлъстяването се приема като разрастващо се заболяване на обществото ни. Борбата срещу затлъстяването и лапароскопските операции се провеждат успешно в нашата клиника.

Много от изброените по-долу заболявания могат да бъдат лекувани с минимално инвазивни методи, които имат за цел да осигурят постоянно лечение с по-малки рани. С развитието на техниката, известна като лапароскопия, пациентите изпитват по-малко болка в следоперативния период и лесно могат да се върнат към обикновения си начин на живот.

Лечения, които се извършват в болницата ни:

1.Хирургия при затлъстяване (хирургияна стомашната тръба)
2.Стомашно-чревна хирургия
3.Рефлуксна хирургия
4.Хирургия  на щитовидна  гуша
5.Хирургия на хернии
6.Хирургия на жлъчния мехур
7.Хирургия на рак  на стомаха и дебелото черво
8.Хирургия на панкреаса
9.Хирургия на черния дроб
10.Диагностика и лечение на заболявания на гърдата
11.Диагностика и лечение на хемороиди
12.Диагностика и лечение на анална фисура
13.Диагностика и лечение на пиларна киста (подкожен косъм )

Facebook on Share!

Latest Shares